[ Ell Elves @ 19.03.2017. 22:53 ] @
Ako su vektori a, b, c uzajamno normalni vektori dužine 1, odrediti vektor r tako da važi r*a=4, r*b=-2, r*c=3 (skalarni proizvod).
Imam problem sa ovim zadatkom. Ako iz formule dobijem da je proizvod vektora r i kosinusa ugla između vektora r i vektora a 4, pa tako i za vektore b i c, mogu li zaključiti da su i ti uglovi međusobno normalni? Kako mogu dalje nastaviti rešavanje zadatka?
[ zema @ 19.03.2017. 23:35 ] @
uzmes da su vektori a=(1,0,0), b=(0,1,0) i c=(0,0,1) i onda iz data tri skalarna proivoda dobijes da je r=(4,-2,3)