[ R A V E N @ 07.04.2017. 09:31 ] @
Da li je logika iskaza, odnosno iskazna logika zapravo samo logika, jer se logika bavi tačnostima i netačnostima rečenica koje su iskazi?

Mislim da ovo unosi zabunu kad se krene u dublje izučavanje logike, jer postoje fuzzy logika, modalna logika, devijantna logika, slobodna logika, hibridna logika, parakonzistentna logika..., a kod nas se predaje izvjesna "logika iskaza" na univerzitetima i u srednjoj.